Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Croatian translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 4 (in Croatian by Dubravko Skiljan)
<<  •  >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Romanian, Scanned, and Spanish. Compare two languages here.
Drugari, ovaj čamčić, što ga vidite,
od brodova je, kaže, brži bio svih,
i nijedno ga nije moglo plovilo
preteći, bilo da se samim veslima
s njim natjecalo ili punim jedrima.
Da nije tako, niti Jadran opasni
ni otoci Kikladi reći ne mogu,
ni Rod glasovit niti strašna Trakija
ni More mramorno ni divlji, grozni Pont,
gdje sadašnji je čamčić nekad nikao
u šumi lisnatoj; na vrhu kitorskom
šaputao je često šuštav njegov list.
Amastrido i Kitore pun šimšira,
to sve je tebi u tančine poznato
što čamčić priča: kad kaže da je on
na tvom vrhuncu u početku rastao
i tvojim morem prvi put zaveslao
i nosio svog gospodara odatle
tolikim pučinama burnim, kad je jak
u oba boka vjetar duvao, i blag
i naklon kada napne jedra Jupiter.
Ni bogovima obala on ne dade
dar žrtven kad od mora onog dalekog
čak amo dođe, do tog bistrog jezera.
No davno bješe to, a sada stari on
u miru spremljen; vama se posvećuje,
o blizanci, o Kastore i Polukse.
© copyright 16-9-2006 by Dubravko Skiljan
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 4 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn