Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Croatian translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 30 (in Croatian by Dubravko Skiljan)
<<  •  >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, English, Finnish, French, Hungarian, Italian, Scanned, and Vercellese. Compare two languages here.
Znaš li, Alfene, još, što je to drug, što prijateljstva vez!
Srca nemaš ni trun, ne žališ zar nježnoga druga svoga?
Zar ti dopušta stid izdaju, laž spremati podlo zlu?
Ali bezbožni čin, čovjekov hir, bozima nije drag;
za to ne mariš ti, puštaš me, gle, bijedan da trpim jad.
Može čovjek li što činiti sam, dati kom vjeru svu?
Ti si htio da duh predam ti svoj – sada mi nisi sklon –,
ti na ljubavi put izvede nas, kao da on je čist.
A sad povlačiš sve, svaki svoj čin, svaku rečenu riječ,
puštaš unepovrat, u vjetar, dim da se sad raspe sve.
Ako ne pamtiš ti, bogovi svi pamte, i Vjera zna:
jednom kaznit će tvoj postupak loš, tad će te biti stid.
© copyright 23-9-2006 by Dubravko Skiljan
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 30 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn