Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Hungarian translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 63 (in Hungarian by Devecseri Gábor)
<<  •  >>
Available in Latin, Chinese, Croatian, English, French, German, Hungarian, Italian, Russian, and Scanned. Compare two languages here.
Mikor Attis, át a vízen, Phrygiába elutazott
s igyekezve, fürge lábbal el is érte a ligetet,
hol a hűvösárnyú fák közt Cybelé lakik, az anya,
iszony, őrület rohanván a szívébe, kovakövet
ragadott s dühtől veszetten kiherélte vele magát.
Miután a férfiasság odahagyta izületét,
a talajra öntve vérét, fölemelte a typanont,
gyors, hófehér kezével fölemelte könnyen ezt,
meg a trombitát e rejtélyt, mely örökre tied, Anya,
puha kézzel az ökörbőrt ütögetve, társait
hívogatta és dalolta remegő ütemmel ezt:
"Nosza szálljatok, ti Gallák Cybelé ligete felé,
ti, a Dindyména úrnő vad nyája, új hazát
keresők ti, száműzöttek, követőim, a rohanó
vizeken keresztülérve, kiket annyi veszedelem
s a goromba tengerárnak zivatarja fenyegetett,
ti Venust utálva, önként csonkák, az Anya szívét
felüdítve, tévelyegni iramodva szálljatok.
Ne kötözze lomha restség tunya lelketeket, együtt
a ligetbe jöjjetek hát, Cybeli tanyája vár,
hol a cymbalum csilingel s felel újra a typanon,
hol a görbe sípba fújva ujjonganak a phrygek,
hol a Maenadok vetik fel repkénnyel a fejüket,
hol a jeleket égrerázzák, ahol énekük sivít,
ahol istenasszonyunknak ama kósza csapata száll:
hova most nekünk is illik tovaszállni táncosan."
Mikor ezt dalolta Attis, asszony, de nem igazi,
beszólt zavart torokkal felüvöltve a thiasus,
vájt cymbalummal újra belebőg a tympanon
s rohan Ida zöld hegyére iramodva fel a sereg.
Eszelős vezére, Attis, liheg és remeg, a sötét
ligeten keresztül ingva, zeneszóval inal, akár
az ünő, ha vad s be nem tört, menekülve iga elől:
s a vezér után a Gallák rohanó csapata nyomul.
Miután a házhoz értek, hol az Istenanya lakik,
a futásba lankadottan lefeküsznek étlenül,
kimerült szemüket az álom letakarja lágyan és
mialatt alusznak, elszáll szívük éktelen iszonya.
De mikor sugárszemével az arany Nap az eleven
levegőre, durva földre s szilaj árra leragyogott
s elinalt az éjjel árnya dobogó lovai elől,
akkor sebes futással elhagyta a felijedt
Attist az Álom és a remegő Pasithea őt
befogadta. Attis ébredt, puha szendere tovatűnt,
szabadon veszett dühétől felidézte tetteit
és látta tiszta szemmel, mije nincs, hova szaladott;
lerohant a partra újra, szíve háborogva forrt,
szeme könnyezett, a vízre letekintve felnyögött,
szomorú szavakkal így sírt, keseregve, hona után:
"Honom, ó, hazám, teremtőm, menedékem, igaz anyám,
ki elől vakon futottam, ahogyan csak ura elől
menekül szökött cselédje, havas Ida hegye felé,
hogy a berkeket bejárjam s a vadak fagyos odúját,
s velük éljek, én, az őrült, bebolyongva zugaikat,
hol a táj, hazám, a földed, mi mutatja, milyen irány?
jaj, a szemgolyóm is ég már odavetni sugarait,
oda, míg az esztelen láz nem emészt, rövid ideig.
Vajon én legyek hazámból kitaszítva e ligetek
sűrűjébe? elhagyom hát lakomat s a vagyonomat?
el a jó barátokat s a szüleim s a forumot is?
meg a tornacsarnokot, jaj, meg a versenyeket is, én
nyomorult; csak onts te, lelkem örökös panaszaidat.
Milyen emberarculat van, ami nem jutott nekem?
legyek asszony? én, ki voltam remek ifjú, deli fiú?
a porond virága voltam, az olajnak éke én:
tolakodtak ajtaimnál, melegítve küszöbömet,
a tömeg bevonta házam viruló koszorúival,
mikor érkezett a reggel s kizavart a szoba elé.
Legyek égi szolgalány és Cybelé cselédje, én?
Meanad-e? puszta részem? meddő legyek ezután?
Én lakjam Ida zöldjét? legyen otthonom a hava?
Phrygiában, oszlopoknak töviben legyen a tanyám?
hol a szarvas él az erdőn, hol a vadkan a ligeten?
Most fáj, amit csináltam, most bánt ez iszonyú tett."
Tovaszállt a rózsaajkról a sirám s az üzenetet
a nagy istenek füléhez elvitte, de Cybelé
az oroszlánok igáját leemelve, így beszélt,
a bal állatott dühítve, a baromnak ellenét:
"Nosza, vesd magad reá, tedd, hogy az őrülete megint
ligetembe rántsa vissza, menekülne, de te ne hagyd,
a hatalmam elkerülné, tovafutna nagyon is ő.
Te, a hátad ütve farkkal s beüvöltve e helyeket,
nosza, rázd vörös sörényed, nyakad izma rázza csak."
Fenyegetve szólt Cybellé, kirohant az iga alól
a vadállat és dühödten szaladott a part felé,
bőgött, a cserje reccsent haragos rohama alatt
s mikor ott a csillogó víz szélén meglátta a szép
Attist, amint a tenger márványa felé tekint,
nekiront: az ifjú, lázzal tele, újra bemenekült
a vadonba s ott halálig Cybelé cselédje volt
Cybelé, hatalmas úrnő, te a Dindymus asszonya,
ne gyötörje, Istenasszony, ez a láz a házamat
soha, mást taszíts dühödbe, legyen az csak eszeveszett.
© copyright 24-11-2004 by Devecseri Gábor
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 63 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn