Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 36
In   by  Giovanni Guaita.
Annali 'd Volùzio,càrta da cès,
gni chi,che i séi al vut dla mè murùza.
L'àva vutà a Vénere e al so fiö 
che se mi füisa ancùra turnà a lé 
e piantà da pièla a giàmbi 'n fàcia
al püsè méi scrit dal pegiùr puéta 
a unùr dal dìu sop l'avrìa brüzàlu
e cun dal bosc ad piànti nén da früt.
L'è piazìi sa schèrs di 's vut speciàl 
a lé che par malìsia ià nén l'uguàl.
Dès ti Véra,che t'è nasì dal mar,
venerà an Idàlio e 'nsla culin'a d'Urio 
e pö ad Ancòna ed ànche a Cnido
'nti santuàri d'Amatùnte e Gòlgo
e a Durazzo,l'ustarìa dl'Adria,
acèta 's vut e màndlu ti a bon fin 
se t' pias sa schèrs di 's vut speciàl 
e tüt sumà tlu tròvi gnénte mal.
E 'ntant vùi cumincé a gni chi ansàl föc,o gòfi tavanàdi di n'om grusé.
Anàli 'd Vuluzio,càrta da cès.
In   by  Catullus.
Annales Volusi, cacata carta,
votum solvite pro mea puella.
Nam sanctae Veneri Cupidinque
vovit, si sibi restitutus essem
dessemque truces vibrare iambos,
electissima pessimi poetae
scripta tardipedi deo daturam
infelicibus ustulanda lignis.
Et hoc pessima se puella vidit
iocose lepide vovere divis.
Nunc o caeruleo creata ponto,
quae sanctum Idalium Uriosque apertos
quaeque Ancona Cnidumque harundinosam
colis quaeque Amanthunta quaeque Golgos
quaeque Durrachium Hadriae tabernum,
acceptum face redditumque votum,
si non illepidum neque invenustum est.
At vos interea venite in ignem,
pleni ruris et infacetiarum
annales Volusi, cacata carta.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn