Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 25
In   by  Giovanni Guaita.
Tallo,debosé,che t'è pü mulzìn dal pél di 'n cunigìn dla piüma d'òca e dal grasìn che iùma 'n fond l'urìa, dal pìciu mol di n'omu 'd nuvantàni .Na tlèra tüta spòrca,pién'a 'd pùar e 'ntlas témp a t'è na tròmba d'ària che tüt a pòrta vìa e fa vulè.Resitüìsmi lònca t'è gratàmi:fucòl 'd séta bòn'a e fasulët cifrà.O stüpidòn,che to tiu scòndi nànca,ma tiu fè vëdi tam mè i füisu i to.Zgàncji dònca da i òngi e famji avéi,se 't 'öli nén che i fiànc to delicà mulzìn mè làn'a e i to manìn'i bèli i sìu ricamà an lètri rùsi sùta i früstà brüzénti che 't daràn e i àbii da zbatìti 'nsa e 'nlà mè 'n sandulìn antal mar che l'è agità.
In   by  Catullus.
Cinaede Thalle, mollior cuniculi capillo
vel anseris medullula vel imula oricilla
vel pene languido senis situque araneoso,
idemque, Thalle, turbida rapacior procella,
cum diva mulier aries ostendit oscitantes,
remitte pallium mihi meum, quod involasti,
sudariumque Saetabum catagraphosque Thynos,
inepte, quae palam soles habere tamquam avita.
Quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte,
ne laneum latusculum manusque mollicellas
inusta turpiter tibi flagella conscribillent,
et insolenter aestues, velut minuta magno
deprensa navis in mari, vesaniente vento.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn