Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 14
In   by  Giovanni Guaita.
Se mi 't vuléisa nén an bén da mori
par as regàl,Càlvo ca t'è fàmi,
mi t'udiarìa ancù püsè 'd Vatìn:
ma che iù fat o dit par ruvinèmi
cun di puéti tam mè custi chi
che 'l cél ai mànda i pegiùr malùri
ai cliént che si criminài l'è dàti
che se 's regàl speciàl e induvinà
l'è mandàtlu a ti al maestru Silla,
son cuntént,vàrda alùra mè na pasqua
parchè i to fatìghi ién cumpensà
e ti,'s capìs,a chi tiu màndi,a mi
al Catullo parchè i vén'a n'infàrt
méntre che 'l fa fèsta al dì di Satürnài.
Ma cùsta atlu pas nén bèl spiritùs.
Spèta che 'i fàga dì e i librerìi mi tiu pas tüti
nu las nànca iün'a e i fag racòlta ad tànti ad cùi velén che 't fàgu e cuzì am butrù 'n pària.
Antànt vuiàuti,ciàu nèh,vìa da chi,
turnèvni là d'andùa i séi agnì
disgràsia 'd si témp chi,puéti 'd mèrda.
In   by  Catullus.
Ni te plus oculis meis amarem,
iucundissime Calve, munere isto
odissem te odio Vatiniano:
nam quid feci ego quidve sum locutus,
cur me tot male perderes poetis?
Isti di mala multa dent clienti,
qui tantum tibi misit impiorum.
Quod si, ut suspicor, hoc novum ac repertum
munus dat tibi Sulla litterator,
non est mi male, sed bene ac beate,
quod non dispereunt tui labores.
Di magni, horribilem et sacrum libellum!
Quem tu scilicet ad tuum Catullum
misti, continuo ut die periret,
Saturnalibus, optimo dierum!
Non non hoc tibi, false, sic abibit.
Nam si luxerit ad librariorum
curram scrinia, Caesios, Aquinos,
Suffenum, omnia colligam venena.
Ac te his suppliciis remunerabor.
Vos hinc interea valete abite
illuc, unde malum pedem attulistis,
saecli incommoda, pessimi poetae.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn