Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Vercellese translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 10
In   by  Giovanni Guaita.
Alvàro am tròva che i bamblàn an piàsa
e "Ven cun mi"  'm dis "vad da l'amìza",
na pütanèla gnente mal,simpàtica,
almenu a giüdichè a prima vìsta,
e là,mè 's fa,'s cumincia a ciaciarè
"la Bitìnia mé l'è,mè che l'è 'ndàti,
l'è véra che 's fa i sold an quantità?"
iù rispundì mè l'éra:"Antra i Bitìni,al so pretùr e tüta la coòrte iéra  nén tant da fè al vèrzi gràsi, spécie cun an pretùr tant zmangiasòn che znu fregàva ad tüta la coòrte,"ma alménu" 'n ciàmu, "t'avrè bén crumpàlu,vìsto che 'n cùi post a ién pròpi speciài an quài marcantòni,cùi da letìga",
e mi,par blaghè 'n poc davànti a cùla,"Eh,dis,cuzì mal pöi l'è nén andàmi,
se ànche la pruvìncia l'è nén bòn'a,
da nén pudéi cumprèmi öt umnasòn".
Veramént iàva nanca n'umnitìn,se i avéisa duvì fè al sarmantìn,che 'm traspurtéisa 'l pé di 'n taulìn.E cùla alùra cun na fàcia 'd tòla:"Catullo,sént,tam farìi 'n piazì?t'avrìi da 
prestèmii 'n mumentìn parchè i duvrìa 'ndè al témpio 'd Seràpide." "Dàzi,bèla fìa,'t fè cunfüziòn,a l'è scapàmi dit che iéru i mè,
ma veramént a l'è cumpràsii 'l Cìnna,
va bén che so o mè l'è franc istès,
pös pièi quand i völ mè i füisu i mè
ma t'è antipàtica e maladücà,
a iün tai làsi nànca tirè 'l fià".
In   by  Catullus.
Varus me meus ad suos amores
visum duxerat e foro otiosum,
scortillum, ut mihi tum repente visum est,
non sane illepidum neque invenustum.
Huc ut venimus, incidere nobis
sermones varii: in quibus, quid esset
iam Bithynia; quo modo se haberet;
et quonam mihi profuisset aere.
Respondi id quod erat, nihil neque ipsis
nec praetoribus esse nec cohorti,
cur quisquam caput unctius referret,
praesertim quibus esset irrumator
praetor, nec faceret pili cohortem.
"At certe tamen" inquit "quod illic
natum dicitur esse, comparasti
ad lecticam homines." Ego, ut puellae
unum me facerem beatiorem,
"non" inquam "mihi tam fuit maligne,
ut, provincia quod mala incidisset,
non possem octo homines parare rectos."
At mi nullus erat nec hic neque illic,
fractum qui veteris pedem grabati
in collo sibi collocare posset.
Hic illa, ut decuit cinae diorem,
"quaeso" inquit "mihi, mi Catulle, paulum
istos commoda, nam volo ad Serapim
deferri." "Mane," inquii puellae,
"istud quod modo dixeram me habere,
fugit me ratio: meus sodalis
Cinna est Gaius - is sibi paravit;
verum utrum illius an mei, quid ad me?
Utor tam bene quam mihi pararim.
Sed tu insulsa male et molesta vivis,
per quam non licet esse neglegentem!"
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn