Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Estonian translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 76
In   by  August Sang.
Kui mõõtes möödunud teed rahul olla me endaga võime, siis kui ausad ja head olnud on kõik meie teod, kui pole mõtlematult jumalaid hüüdest tunnistajateks tõotusi antud, et neid murda kord hoolimatult, sullegi siis, oh Catullus, kui kaua su päevad ka kestaks, rõõmu jääb lootusetust, õnnetust armastusest: kõik, mida üks inimlaps inimlapsele teisele eales head teha, head öelda võib, tehtud ja öeldud on sul. Armastust tundsid sa, kuid tasuks talt tänulikkust ei oodand, seepärast tarbetu on kauem sul piinelda veel. Ei, kõvaks tee oma põu, hädast end rebi julgesti lahti. Miks oled õnnetu veel? Taevaste soov pole see. Raske küll loobuda on, kui nii kaua on armastus kestnud, raske, kuid ikkagi tee kõik, mis su võimuses on. See on su ainuke pääs, ise võitu sa saama pead endast. Kokku end võta - ükskõik, kas seda suudad või ei. Taevased, tean, halastus pole tundmatu teile, sest tihti needki on teilt abi saand, surm juba seisis kel ees. Vaadake armulikult mind vaest ning kui seda väärin, välja siis rppkige mul rinnast see nuhtlus, see katk, mis nagu halvatus mind ajapikku on terveni haarand, rõõmudki hoolimatult rinnast mul tõrjunud kõik. Ah, ma ei oota ju, et tema armastaks mind nagu enne või - mis veel võimatum on - et tema muuta võiks end, soovin vaid jõudu, et rind vabaks saada võiks piinade piinast. Taevased, täitke mu soov palgaks mu vooruse eest!
In   by  Catullus.
Siqua recordanti benefacta priora voluptas
est homini, cum se cogitat esse pium,
nec sanctum violasse fidem, nec foedere nullo
divum ad fallendos numine abusum homines,
multa parata manent in longa aetate, Catulle,
ex hoc ingrato gaudia amore tibi.
Nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere possunt
aut facere, haec a te dictaque factaque sunt.
Omnia quae ingratae perierunt credita menti.
Quare iam te cur amplius excrucies?
Quin tu animo offirmas atque istinc te ipse reducis,
et dis invitis desinis esse miser?
Difficile est longum subito deponere amorem,
difficile est, verum hoc qualubet eficias:
una salus haec est, hoc est tibi pervincendum,
hoc facias, sive id non pote sive pote.
O di, si vestrum est misereri, aut si quibus umquam
extremam iam ipsa in morte tulistis opem,
me miserum aspicite et, si vitam puriter egi,
eripite hanc pestem perniciemque mihi,
quae mihi subrepens imos ut torpor in artus
expulit ex omni pectore laetitias.
Non iam illud quaero, contra me ut diligat illa,
aut, quod non potis est, esse pudica velit:
ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.
O di, redite mi hoc pro pietate mea.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn