Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Czech translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 39
In   by  Jiří Žáček a Eva Stehlíková.
Egnatius má zuby bělostné jak sníh –
proto se zubí vždy a všude. Třeba u soudu,
když řečník dojme všecky k slzám; zubí se
i na pohřbu, kde matka oplakává syna –
i tam se zubí, jako by to byla psina.
Zubí se zkrátka vždy a všude, ať je kde je:
ten zlozvyk postrádá jak slušnost, tak i vkus –
jen hňup a pitomec se vždycky všemu směje.
 
Musím ti vycinkat, můj milý Egnacie:
kdybys byl z Říma, Sabinska či Tiburu,
či tlkustý Etrusk nebo škudla z Umbrie,
anebo zubatý a černý Lanuvinec,
anebo z kraje za Pádem, z mé domoviny,
odevšad, kde si lidé lidsky čistí chrup –
ani pak bych ti neradil se zubit bez příčiny,
vždyť takhle nejapně se může smát jen hňup.
 
Ale tys přece cikán z Keltiberie,
kde každý vydrbe si ráno, sotva vstal,
zuby i rudé dásně tím, co vychčije.
Takhle jen každý mrkne na tvůj chrup a vidí,
kolik jsi dneska moče vychlastal!
In   by  Catullus.
Egnatius, quod candidos habet dentes,
renidet usque quaque. Si ad rei ventum est
subsellium, cum orator excitat fletum,
renidet ille; si ad pii rogum fili
lugetur, orba cum flet unicum mater,
renidet ille. Quidquid est, ubicumque est,
quodcumque agit, renidet: hunc habet morbum,
neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum.
Quare monendum est te mihi, bone Egnati.
Si urbanus esses aut Sabinus aut Tiburs
aut pinguis Vmber aut obesus Etruscus
aut Lanuvinus ater atque dentatus
aut Transpadanus, ut meos quoque attingam,
aut quilubet, qui puriter lavit dentes,
tamen renidere usque quaque te nollem:
nam risu inepto res ineptior nulla est.
Nunc Celtiber es: Celtiberia in terra,
quod quisque minxit, hoc sibi solet mane
dentem atque russam defricare gingivam,
ut quo iste vester expolitior dens est,
hoc te amplius bibisse praedicet loti.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn