Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Czech translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 29
In   by  Jiří Žáček a Eva Stehlíková.
Kdo se má na to dívat! Tohle může snášet
leda žrout, karbaník a nestyda!
Mamurra shrábnul vše, co měla Galie
a dálná Británie – hleďme, no vida!
Teplouši Caesare, náš Otče Vlasti, co ty na to?
 
Teď tenhle náfuka, z nějž teče proudem zlato,
vymetá hogo fogo všecky ložnice
jak bílý holoubek nebo sám Adonis…
Teplouši Caesare, náš Otče Vlasti, co ty na to?
Slyšíš – jsi žrout a karbaník a nestyda!
 
Ve jménu Říma jsi ty, velký vojevůdce,
táhl až na nejzazší ostrov Západu,
aby ten ometák pro svoji náladu
vesele roztáčel své tučné prebendy?
Z čí štědrosti ten vyžírka tak zdatně tyje?
Což málo prochlastal, což málo probendil?
Dědictví po svém otci rozfofroval hned,
pak kořist z Pontu, kořist z Hispánie,
jak zlatonosný Tagus může vyprávět.
Teď se ho bojí Galie a Británie!
 
Proč má mít lotr výsady? Chci odpověď?
Což umí něco víc, než vyžrat, co se dá?
On je Řím, v jehož jménu vy dva, tchán a zeť,
jste přivedli Řím rychle na buben?
In   by  Catullus.
Quis hoc potest videre, quis potest pati,
nisi impudicus et vorax et aleo,
Mamurram habere quod Comata Gallia
habebat uncti et ultima Britannia?
cinaede Romule haec videbis et feres?
et ille nunc superbus et superfluens
perambulabit omnium cubilia,
ut albulus columbus aut Adoneus?
cinaede Romule, haec videbis et feres?
es impudicus et vorax et aleo.
eone nomine, imperator unice,
fuisti in ultima occidentis insula,
ut ista vestra diffututa mentula
ducenties comesset aut trecenties?
quid est alid sinistra liberalitas?
parum expatrauit an parum elluatus est?
paterna prima lancinata sunt bona,
secunda praeda Pontica, inde tertia
Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus:
nunc Galliae timetur et Britanniae.
quid hunc malum fouetis? aut quid hic potest
nisi uncta devorare patrimonia?
eone nomine urbis opulentissime
socer generque, perdidistis omnia?
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  © copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn