Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Scanned translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 45 (in Scanned by Catullus)
<<    >>
Available in Latin, Brazilian Port., Chinese, Croatian, Dutch, English, Estonian, French, German, Hungarian, Italian, and Scanned. Compare two languages here.
Ācmēn Sēptĭmĭūs sŭōs ămōrēs
tĕnēns īn grĕmĭō mĕa īnquĭt Ācmē.
nī tē pērdĭte ămo ātque ămārĕ pōrrō
ōmnēs sum āssĭdŭē părātŭs ānnōs
quāntūm quī pŏtĕ plūrĭmūm pĕrīrĕ
sōlŭs īn Lĭbÿa Īndĭāquĕ tōstā
caēsĭō uĕnĭam ōbuĭūs lĕōnī.
hōc ūt dīxĭt Ămōr sĭnīstra ŭt āntĕ
dēxtrā stērnŭĭt āpprŏbātĭōnĕm.
āt Ācmē lĕuĭtēr căpūt rĕflēctĕns
ēt dūlcīs pŭĕri ēbrĭōs ŏcēllōs
īllō pūrpŭrĕo ōrĕ suāuĭātă est.
sīc īnquīt mĕă uītă. Sēptĭmīllĕ.
huīc ūnī dŏmĭno ūsquĕ sēruĭāmŭs
ūt mūltō mĭhĭ māiŏr ācrĭōrquĕ
īgnīs mōllĭbŭs ārdĕt īn mĕdūllīs.
hōc ūt dīxĭt Ămōr sĭnīstra ŭt āntĕ
dēxtrā stērnŭĭt āpprŏbātĭōnĕm.
nūnc ăb aūspĭcĭō bŏnō prŏfēctī
mūtŭīs ănĭmīs ămānt ămāntŭr.
ūnām Sēptĭmĭūs mĭsēllŭs Ācmēn
māuūlt quām Sÿrĭās Brĭtānnĭāsquĕ.
ūno īn Sēptĭmĭō fĭdēlĭs Ācmē
făcīt dēlĭcĭās lĭbīdĭnīsquĕ.
quĭs ūllōs hŏmĭnēs bĕātĭōrēs
uīdīt. quīs Vĕnĕrem aūspĭcātĭōrĕm.
 
Share this text:


Feel free to post messages about this carmen in the Carmen 45 section of the Catullus Forum.
The latest posts are:
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn