Welcome
Who is Catullus?   Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Scanned translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

 Available languages: 
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

 Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Carmen 37
In   by  Catullus.
sălāx tăbērnă. uōsquĕ cōntŭbērnālēs.
ă pīllĕātīs nōnă frātrĭbūs pīlă.
sŏlīs pŭtātĭs ēssĕ mēntŭlās uōbīs.
sŏlīs lĭcērĕ quīdquĭd ēst pŭēllārŭm
cōnfūtuĕre. ēt pŭtārĕ cētĕrōs hīrcōs.
ān cōntĭnēntēr quōd sĕdētĭs īnsūlsī
cēntum ān dŭcēntī nōn pŭtātĭs aūsūrŭm
me ūnā dŭcēntōs īrrŭmārĕ sēssōrēs.
ātquī pŭtātĕ. nāmquĕ tōtĭūs uōbīs
frōntēm tăbērnaē sōrpĭōnĭbūs scrībăm.
pŭēllă nām mī quaē mĕō sĭnū fūgĭt.
ămātă tāntūm quāntum ămābĭtūr nūllă.
prō quā mĭhī sūnt māgnă bēllă pūgnātă.
cōnsēdĭt īstīc. hānc bŏnī bĕātīquĕ
ōmnēs ămātĭs. ēt quĭdēm quŏd īndīgnŭm est
ōmnēs pŭsīlli ēt sēmĭtārĭī moēchī.
tū praētĕr ōmnēs ūnĕ dē căpīllātīs
cŭnīcŭlōsaē Cēltĭbērĭaē. fīlī
Ĕgnāti. ŏpācă quēm bŏnūm făcīt bārbă.
ēt dēns Hĭbērā dēfrĭcātŭs ūrīnā.
In   by  Catullus.
Salax taberna vosque contubernales,
a pilleatis nona fratribus pila,
solis putatis esse mentulas vobis,
solis licere, quidquid est puellarum,
confutuere et putare ceteros hircos?
an, continenter quod sedetis insulsi
centum an ducenti, non putatis ausurum
me una ducentos irrumare sessores?
atqui putate: namque totius vobis
frontem tabernae sopionibus scribam.
puella nam mi, quae meo sinu fugit,
amata tantum quantum amabitur nulla,
pro qua mihi sunt magna bella pugnata,
consedit istic. hanc boni beatique
omnes amatis, et quidem, quod indignum est,
omnes pusilli et semitarii moechi;
tu praeter omnes une de capillatis,
cuniculosae Celtiberiae fili,
Egnati. opaca quem bonum facit barba
et dens Hibera defricatus urina.
Do you see a typo? Do you have a translation? Send me your comments!
 


  copyright 1995-2013 by Rudy Negenborn