Welcome
Who is Catullus?  Links
Catullus Forum   Search Translations
 

  Available Italian translations:  
 
1 2 2b 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 14b 15 16 17 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 58b 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 78b 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 95b 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116
 

  Available languages:  
 
Latin
Afrikaans   Albanian   Arabic
Brazilian Port.   Bulgarian   Castellano
Catalan   Chinese   Croatian
Czech   Danish   Dutch
English   Esperanto   Estonian
Finnish   French   Frisian
German   Greek   Gronings
Hebrew   Hindi   Hungarian
Interlingua   Irish   Italian
Japanese   Korean   Limburgs
Norwegian   Persian   Polish
Portuguese   Rioplatense   Romanian
Russian   Scanned   Serbian
Spanish   Swedish   Telugu
Turkish   Ukrainian   Vercellese
Welsh  
 

  Gaius Valerius Catullus     
About Me
Send a Reaction
Read Reactions
 

 
Catullus Forum

Main  ::  Translations - all  ::  Carmen in Hungarian (Uncategorized)

<<  •  >>

AuthorMessage
Guest
Posted on Tue Nov 16, 2004 21:39:38  
Carmen 2, Lesbia rigójához

Ó, ki kedvesemé vagy, kis madárka,
ó, kit játszva ölel magához ő, kit
gyakran ingerel és kinek kisujját
nyújtja, hogy dühösen csipogva csipkedd!
amikor gyönyörű egyetlenemnek
kedve támad eképpen szórakozni
- tán, hogy bánatait felejtse kissé,
s gyötrő lángja belül szunnyadjon addig -,
bár tudnék veled én is elmulatni,
s űzhetném el a bút nehéz szivemről.

(Translated by Dsida Jenő )
Rudy Negenborn
Posted at Tue Nov 16, 2004 22:02:36  Quote
Thank you very much for your Hungarian translation. I have added it to the collection here
Site manager
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:07:57  Quote
Carmen 2b in Hungarian

Úgy örülnék, mint elcsábított
Lányka, midőn az aranyalma
megnyitja sokáig zárt szűzi ölét.

(Translated by Gábor Tuka)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:11:25  Quote
Carmen 96 in Hungarian

Hidd el, Calvus, hogy ha a csöndes, síri lakónak
némi nyugalmat vagy bármit is adhat a bú,
mellyel visszaidézed a hajdani, drága szerelmet
és a barátság szép, tűnt idejét siratod -:
Quintiliád nem búsul időnek előtti halálán
annyira, mint ahogy e hű szerelemnek örül.

(Translated by Dsida Jenő )
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:13:39  Quote
Carmen 83 in Hungarian

Lesbia, férje előtt, megsértett, tönkregyalázott
s most az a tökkelütött ennek örülve, vidul.
Jó öszvér, ne örülj. Hallgatna, kivetve szivéből,
józan volna, de így csak szapul és vicsorog,
nemcsak gondol rám, de, amit sokkal sulyosabbnak
vélek: még dühös is. Hát fecseg és tüzön ég.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:15:46  Quote
Carmen 75 in Hungarian

Már oly mélyre zuhant le a lelkem, Lesbia, vétked
és önnön gyilkos jóakaratja miatt,
hogy, ha a legtisztább lennél is, jót nem akarhat,
s légy a legocsmányabb, akkor is érted eped.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:17:28  Quote
Carmen 70 in Hungarian

"Senki sem!" - esküdözött - "nem lesz más senki a férjem,
még Jupiter se, ha jő" - esküdözött a leány.
Esküdözött, de amit nő súg szeretője fülébe,
szélbe irott betü csak, rajz rohanó vizeken.

(Translated by Szabó Lőrinc)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Nov 17, 2004 19:19:42  Quote
Carmen 41 in Hungarian

Épeszű az a szétbaszott ribanc, hogy
tízezret akar, az a pisze tündér,
az a toronyorru, a csődberokkant
formiaei debella-szeretője?
Rokonok, kik a gondnokai, orvost
hívjatok hamar, és barátait mind:
meghibbant a szegény, felejti, mért mit
kérhet a piac, és kerűli tükrét.

(Translated by Szabó Lőrinc)
Gagyi
Rudy Negenborn
Posted at Sat Nov 20, 2004 01:30:00  Quote
Thanks for all the translations. I've just added them to the Hungarian section
Site manager
Guest
Posted at Sun Nov 21, 2004 10:13:44  Quote
Carmen 3 in Hungarian

Sírván sírjatok, égi istenarcok
s érző lényei mind e nagy világnak!
Mert meghalt a rigó, az én szerelmes
lánykám kincse, az én kincsem rigója,
kit jobban szeretett saját szeménél.
Cukros volt, aranyos: kis gondozóját
úgy ismerte, akár leány az anyját,
ott szökdelt fel-alá egész nap édes
asszonykája ölén s az ő fülébe
cserregett, csipogott, fütyült napestig.
Mord, sötét utakon barangol immár,
honnan nincs e világra visszatérés.
Átkozott a neved, homályos Orcus,
minden szépre falánkul tátogó száj,
mely szép kismadarunkat így befaltad!
Ó, gaztett, csunyaság! Szegény madárka!
Látod, most kicsi kedvesem miattad.
sírja-ríja szemét ilyen pirosra...

(Translated by Dsida Jenő )
Guest
Posted at Sun Nov 21, 2004 10:16:09  Quote
Carmen 5 in Hungarian

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást,
és a mord öregek fecsegjenek csak,
hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.
Eltűnvén a nap, újra felragyoghat:
egyszer tűnik a kurta fény szemünkből,
s álmunkból sosem ébredünk utána.
Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál,
adj még százszor, utána ezret adj és
százat s újra csak ezret, újra százat.
Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk,
akkor összezavarjuk, elfelejtjük
számukat; ne akadjon egy gonosz se,
sok csókunk aki tudja és irigyli.

(Translated by Devecseri Gábor)
Guest
Posted at Sun Nov 21, 2004 10:20:11  Quote
Carmen 10 in Hungarian

Varus barátom elcsipett a fórum
sarkán, hogy bemutassa új szerelmét.
Afféle nőcske, első pillanatra
láttam, de nem rút és nem ostobácska.
Hogy összejöttünk, tarka szóbeszéd közt
előkerült: mi hír Bithyniában,
miképpen éltem én e tartományban,
s vajon zsebemnek volt-e haszna benne?
Elmondtam úgy, amint van: nincs remény rá,
hogy a prétor, vagy bárki, a kiséret,
hízott zsebekkel térjen vissza onnan,
főként mivel galád személy a prétor,
ki fittyet hány, fütyül kiséretére.
"De mégis - mondták -, biztosan szereztél
egynéhány hintó-hordozó legényt, az
magától értetődik." Én a lánynak
uras szerepben vágytam tetszelegni,
s így válaszoltam: "Már csak jobb sorom volt,
hogy - bár sovány vidékre is vetődtem -
ne tudtam volna nyolc legényt szerezni".
Pedig nem volt sem ott, sem itt egyetlen
szolgám, ki nyeszlett székem szúkirágta,
törött nyelét nyakába vette volna.
Most szólt a lány, mint az ilyféle nőknél
szokás: "Catullus édes, Serapishoz
hintóznám, kérlek, add kicsit ma kölcsön
szolgáidat!" "Megállj no - szóltam akkor -,
hibásan mondtam azt, hogy ők enyémek,
mert mindmegannyi Cinna cimborámé.
De állításom nem nagy tévedés volt:
övé, enyém, mit számít az valóban?
Így is sajátomként használom őket.
De mily rosszmájú, kínosan pedáns vagy,
hogy el nem nézel egy kis nyelvcsuszamlást!"

(Translated by Dsida Jenő )
Guest
Posted at Sun Nov 21, 2004 10:24:04  Quote
Carmen 58 in Hungarian

Nézd csak, Lesbia, Lesbiánk, barátom,
az a Lesbia, kit Catullus inkább
szeretett az övéinél s magánál,
most keresztutakon, sikátorokban
Remus hős unokáiból velőt fej.

(Translated by Devecseri Gábor)
Guest
Posted at Sun Nov 21, 2004 17:15:58  Quote
Carmen 9 in Hungarian

Barátaim legdrágábbja, Veranius,
Még ha százan s ezren is lennének,
Kik hozzád eljönnének, haza a
Fivéreidhez s idős jó anyádhoz ?
Megjöttél ! Óh, mily örömhír !
Látni foglak s hallani, mint mesélsz
Ibéria tájairól és népeinek tetteiről,
Szokásaidról. Nyakadat átkarolva
Szemeidet s ajkaidat csókkal illetem.
Óh, hány szerencsés ember van, aki
Nálam szerencsésebb és boldogabb ?

(Translated by Gábor Tuka)
Guest
Posted at Mon Nov 22, 2004 19:50:38  Quote
Carmen 80 in Hungarian

Gellius, az mért van, hogy a szád, az a szép pici rózsás,
sápadtabb lesz, mint téli időben a hó,
hogyha kilépsz reggel, vagy hogyha a nyolcadik óra
serkent, nappali lágy álom ölén heverőt?
Nincs bizonyosság, nincs: vagy igaznak higgyem a híred:
férfibarátod van: vesszeje torkodig ér?
Így van: a kis Victor meggyötrött tagjai vallják
s vallja velük rútul nedvesedett ajakad.

(Translated by Devecseri Gábor)
Guest
Posted at Mon Nov 22, 2004 20:29:02  Quote
Carmen 87 in Hungarian

Egy asszony sem állíthatja, hogy úgy
Szerették, mint én szerettem Lesbiát.
Hitet még nem tartottak meg annyira
Paktumban, mint a szerelmem irántad.

(Translated by Gábor Tuka)
Guest
Posted at Mon Nov 22, 2004 21:09:48  Quote
Carmen 63 in Hungarian

Mikor Attis, át a vízen, Phrygiába elutazott
s igyekezve, fürge lábbal el is érte a ligetet,
hol a hűvösárnyú fák közt Cybelé lakik, az anya,
iszony, őrület rohanván a szívébe, kovakövet
ragadott s dühtől veszetten kiherélte vele magát.
Miután a férfiasság odahagyta izületét,
a talajra öntve vérét, fölemelte a typanont,
gyors, hófehér kezével fölemelte könnyen ezt,
meg a trombitát e rejtélyt, mely örökre tied, Anya,
puha kézzel az ökörbőrt ütögetve, társait
hívogatta és dalolta remegő ütemmel ezt:
"Nosza szálljatok, ti Gallák Cybelé ligete felé,
ti, a Dindyména úrnő vad nyája, új hazát
keresők ti, száműzöttek, követőim, a rohanó
vizeken keresztülérve, kiket annyi veszedelem
s a goromba tengerárnak zivatarja fenyegetett,
ti Venust utálva, önként csonkák, az Anya szívét
felüdítve, tévelyegni iramodva szálljatok.
Ne kötözze lomha restség tunya lelketeket, együtt
a ligetbe jöjjetek hát, Cybeli tanyája vár,
hol a cymbalum csilingel s felel újra a typanon,
hol a görbe sípba fújva ujjonganak a phrygek,
hol a Maenadok vetik fel repkénnyel a fejüket,
hol a jeleket égrerázzák, ahol énekük sivít,
ahol istenasszonyunknak ama kósza csapata száll:
hova most nekünk is illik tovaszállni táncosan."
Mikor ezt dalolta Attis, asszony, de nem igazi,
beszólt zavart torokkal felüvöltve a thiasus,
vájt cymbalummal újra belebőg a tympanon
s rohan Ida zöld hegyére iramodva fel a sereg.
Eszelős vezére, Attis, liheg és remeg, a sötét
ligeten keresztül ingva, zeneszóval inal, akár
az ünő, ha vad s be nem tört, menekülve iga elől:
s a vezér után a Gallák rohanó csapata nyomul.
Miután a házhoz értek, hol az Istenanya lakik,
a futásba lankadottan lefeküsznek étlenül,
kimerült szemüket az álom letakarja lágyan és
mialatt alusznak, elszáll szívük éktelen iszonya.
De mikor sugárszemével az arany Nap az eleven
levegőre, durva földre s szilaj árra leragyogott
s elinalt az éjjel árnya dobogó lovai elől,
akkor sebes futással elhagyta a felijedt
Attist az Álom és a remegő Pasithea őt
befogadta. Attis ébredt, puha szendere tovatűnt,
szabadon veszett dühétől felidézte tetteit
és látta tiszta szemmel, mije nincs, hova szaladott;
lerohant a partra újra, szíve háborogva forrt,
szeme könnyezett, a vízre letekintve felnyögött,
szomorú szavakkal így sírt, keseregve, hona után:
"Honom, ó, hazám, teremtőm, menedékem, igaz anyám,
ki elől vakon futottam, ahogyan csak ura elől
menekül szökött cselédje, havas Ida hegye felé,
hogy a berkeket bejárjam s a vadak fagyos odúját,
s velük éljek, én, az őrült, bebolyongva zugaikat,
hol a táj, hazám, a földed, mi mutatja, milyen irány?
jaj, a szemgolyóm is ég már odavetni sugarait,
oda, míg az esztelen láz nem emészt, rövid ideig.
Vajon én legyek hazámból kitaszítva e ligetek
sűrűjébe? elhagyom hát lakomat s a vagyonomat?
el a jó barátokat s a szüleim s a forumot is?
meg a tornacsarnokot, jaj, meg a versenyeket is, én
nyomorult; csak onts te, lelkem örökös panaszaidat.
Milyen emberarculat van, ami nem jutott nekem?
legyek asszony? én, ki voltam remek ifjú, deli fiú?
a porond virága voltam, az olajnak éke én:
tolakodtak ajtaimnál, melegítve küszöbömet,
a tömeg bevonta házam viruló koszorúival,
mikor érkezett a reggel s kizavart a szoba elé.
Legyek égi szolgalány és Cybelé cselédje, én?
Meanad-e? puszta részem? meddő legyek ezután?
Én lakjam Ida zöldjét? legyen otthonom a hava?
Phrygiában, oszlopoknak töviben legyen a tanyám?
hol a szarvas él az erdőn, hol a vadkan a ligeten?
Most fáj, amit csináltam, most bánt ez iszonyú tett."
Tovaszállt a rózsaajkról a sirám s az üzenetet
a nagy istenek füléhez elvitte, de Cybelé
az oroszlánok igáját leemelve, így beszélt,
a bal állatott dühítve, a baromnak ellenét:
"Nosza, vesd magad reá, tedd, hogy az őrülete megint
ligetembe rántsa vissza, menekülne, de te ne hagyd,
a hatalmam elkerülné, tovafutna nagyon is ő.
Te, a hátad ütve farkkal s beüvöltve e helyeket,
nosza, rázd vörös sörényed, nyakad izma rázza csak."
Fenyegetve szólt Cybellé, kirohant az iga alól
a vadállat és dühödten szaladott a part felé,
bőgött, a cserje reccsent haragos rohama alatt
s mikor ott a csillogó víz szélén meglátta a szép
Attist, amint a tenger márványa felé tekint,
nekiront: az ifjú, lázzal tele, újra bemenekült
a vadonba s ott halálig Cybelé cselédje volt
Cybelé, hatalmas úrnő, te a Dindymus asszonya,
ne gyötörje, Istenasszony, ez a láz a házamat
soha, mást taszíts dühödbe, legyen az csak eszeveszett.

(Translated by Devecseri Gábor)
Rudy Negenborn
Posted at Wed Nov 24, 2004 08:42:53  Quote
Thanks, they are added
Site manager
Guest
Posted at Tue Dec 14, 2004 19:37:52  Quote
Carmen 109 in Hungarian

Életem, esküdözöl ma nekem, hogy víg szerelemben
élsz te örökre velem s élhetek én teveled.
Istenek, adjátok, hogy igaz legyen ez, – ne ígéret,
mondja ma őszintén, lelke lehelje a szót,
hogy le ne hulljon e szent kötelék rólunk soha többé,
s tartson e hű szerelem, védjen egy életen át.

(Translated by Radnóti Miklós)
Guest
Posted at Tue Dec 14, 2004 19:42:46  Quote
Carmen 108 in Hungarian

”Cominius! Ha a nép hő vágya beteljesedik s – bár
vénen, elég későn – végre kinyújt a halál,
minden igaz legyalázóját, ha kitépik, ahogy kell,
nyelvedet inyencként falja a dögkeselyü!
Két szemedet kéjjel hörpintik a varjak! A béled
A kutya, többi tagod farkas ebédje legyen!”

(Translated by Illyés Gyula)
Guest
Posted at Tue Dec 21, 2004 12:45:25  Quote
Carmen 1 in Hungarian

Új könyvem kinek adjam, ezt a száraz
horzskővel ma csiszolt kecses kötetkét ?
Csak neked, Neposom: hiszen te szoktad
léhaságaimat kicsit becsülni,
már midőn egyedül Itáliában
három konyvbe merészen összefogtál
minden kort, - Jupiter ! - tudósan és nagy
munkával. No, fogadd, tiéd e kis könyv,
bármi s bármit is ér; de, ó, kegyes szűz,
bár több századot is megérne egynél !

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 12:55:41  Quote
Carmen 52 in Hungarian

Mi az, Catullus, élni miért akarsz tovább ?
Tisztsége van már Struma Noniusnak is,
Vatinius lesz consulunk, mindent igér:
mi az, Catullus, élni miért akarsz tovább ?

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:01:34  Quote
Carmen 53 in Hungarian

Jót nevettem előbb a nagy tömegben
egy fickón, aki míg Vatiniusra
dörgött Calvusom ékesen s csodásan,
így robbant ki magasba tárva karját:
”Istenek ! Be ügyesbeszédű babszem !”

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:09:07  Quote
Carmen 54 in Hungarian

Otho kis feje, Erius parasztos,
csak félig lemosott bokája, Libo
könnyű szellete - hogyha mást nem utálsz
bennük, hát legalább undorítson
téged s Fuficiust, ki újra ifjú.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:17:20  Quote
Carmen 54 a in Hungarian

Ártatlan soraimra már megint oly
mérges vagy, te egyetlen imperátor

(Ford. Devecseri Gábor)

This is often together with Carmen 54. Please, add it to Carmen 54 (altogether 7 lines of poetry).
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:35:42  Quote
Carmen 55 in Hungarian

Áruld el, kérlek, ha nem haragszol,
hol rejtőzöl. A kis mezőn akartam
föltalálni nyomod, kerestelek már
minden könyvesboltban és a Cirkusz
mélyén s Juppiter ősi templomában;
és Pompeius sétacsarnokában
minden hölgyecskét, ki rámmosolygott,
megállítottam, barátom, és így
szóltam, így követeltelek: ”Ti rossz nők,
Cameriust adjátok át nekem.” Hát
egyik szólt, kitakarva keble halmát:
”Itt bujkál rózsás bimbók között, nézd.”
Csakhogy Herkulesé e munka. Volnék
bár érc, mint az az őr, ki védi Krétát,
vagy mint Pegasus, oly magasra szállnék,
Ladas, vagy szárnyasbokájú Perseus
volnék, vagy Rhésos sebesfutású
hófehér paripája: mint a tollas-
lábú szárnyasokat s a szél futását
átadnád nekem, akkor is velőmig
fáradt volnék és az ájulásig
elgyötört, Cameriusom, mivel hogy
téged íly konokul kereslek egyre.
Gőgödben nem mondod el, barátom,
hogy hol vagy ? Titkod közöld velem, légy
bátor, hozzad a napvilágra. Csak nem
tejfehér lánykák között időzöl ?
Hogyha szádban néma nyelvet őrzöl,
akkor a szerelem gyümölcse elvész:
mert Venus fecsegő beszédnek örvend.
Vagy tartsd zárva a szád, ha úgy kívánod,
csak részes legyek én szerelmetekben.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:42:18  Quote
Carmen 112 in Hungarian

Jaj, de sokat bírsz, Naso, mégsem sok, ki tehozzád
menne: sokat bírsz és, tudjuk, örömfiú vagy.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 13:53:39  Quote
Carmen 113 in Hungarian

Pompeius consul volt s akkor ketten ölelték
Maeciliát, az most újra s a szám ugyanaz:
ámde külön-külön egy ezerig kerekült ki a kettő
Termékeny magból sarjad a bő bujaság.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 14:02:48  Quote
Carmen 114 in Hungarian

Mentula gazdag birtokos, ezt mondják. Igazuk van:
minden bőven akad firmumi földje ölén,
mindenfajta madár, hal, vad, rét, búzabarázda,
s mindez hasztalanul: több, amit elver az úr.
Csak legyen így gazdag, hogy nincs meg semmije sem, s én
dicsérem szívesen birtokait, ha szegény.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 14:12:29  Quote
Carmen 115 in Hungarian

Mentula birtoka oly nagy, harminc hold csak a rétség,
negyven hold szántó, tenger a többi. Bizony
akkora föld ura ő; Krőzust is miért ne haladná
túl gazdagságban, sok legelőnek urát,
s rengeteg erdőnek, rétnek, meg tónak, az észak
messzi hegyormaiig s Okeanos-vizekig ?
Mindez nagy, de nagyobb mindnél és már nem is ember
ő maga, csak roppant fölmeredő bögyörő.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Dec 21, 2004 14:21:33  Quote
Carmen 116 in Hungarian

Buzgó lélekkel nem is egyszer versre vadásztam,
hogy neked elküldjem Kallimakhosz dalait;
gondoltam: tán megszelídülsz és vad nyilaiddal
nem törsz majd ezután egyre fejemre, de most
Gellius, úgy látom, hogy kárbaveszett ez a munkám
s esdekléseimet semmibevette szíved.
Nem baj, dárdádat köpenyemmel felfogom, ám te
megbűnhődöl, mert téged elér az enyém.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Guest
Posted at Wed Dec 22, 2004 09:09:05  Quote
Carmen 1 in Hungarian

Új könyvem kinek adjam, ezt a száraz
horzskővel ma csiszolt kecses kötetkét ?
Csak neked, Neposom: hiszen te szoktad
léhaságaimat kicsit becsülni,
már midőn egyedül Itáliában
három konyvbe merészen összefogtál
minden kort, - Jupiter ! - tudósan és nagy
munkával. No, fogadd, tiéd e kis könyv,
bármi s bármit is ér; de, ó, kegyes szűz,
bár több századot is megérne egynél !

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Posted at Thu Dec 23, 2004 17:08:39  Quote
Hi,
please correct some typing errors in Carmen 1 in Hungarian:

Line 2: "horzskovel" to "horzskővel"
Line 6 "konyvbe" to " könyvbe"
Line 9 "szuz" to "szűz"

Thank you.
Gagyi
Gagyi
Posted at Thu Dec 23, 2004 17:11:32  Quote
Carmen 24, 25, 26 and 27 in Hungarian

Carmen 24

Ó, Juventiusok közütt te legszebb,
köztük, kik ma is élnek, és kik éltek,
és kik még ezután születni fognak,
Mídás kincseit add ez úrnak inkább
- mert hát nincs neki pénze, nincs cselédje -
semminthogy magad elviseld szerelmét.
”Hogyan ? Hát nem előkelő gavallér ?”
kérded. Az: de cselédje, pénze nincsen.
Szépítsd ezt, vagy akár ügyet se vess rá,
mégsincs pénze, cselédje sincs ez úrnak.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 25

Parázna Thallus, elpuhult, puhább, akár a nyúlszőr
puhább, akár a lúdpehely, vagy mint a füllebernyeg,
vagy mint a pók öreg, poros hálója és a vének
lankadt szemérme, ám vadabb a förgeteg viharnál,
ha más buját a nők felé taszít az istenasszony,
küldd vissza kis kabátomat s a saetabisvidéki
kendőt s a tarka vásznakat, melyekre rávetetted
magad, sajátjaid gyanánt fitogtatod, te bamba,
küldd vissza már, ne tartogasd enyves kezedben őket,
mert máskülönben elpuhult kacsódra és puhácska
kis oldaladra ostorom gonosz betűket éget
s majd hánykolodol vészesen, miként silány hajócska
a tenger óriás vizén, veszett vihar szelében.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 26

Házacskádra a déli szél sosem fú,
Furius ! s Boreas sem ostromolja,
sem Favonius és Aphéliótés,
semmi más, csak a nagy nehéz adósság.
Ó be szörnyeteg, ó be vészhozó szél !

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 27

Ős falernusi borfiúja, hozz már
még sokkal keserűbb kupát; az úrnőt
kövesd: Postumiát, ki mint a részeg
szőlőfürt, olyan ittas. Ó, nemes bor
ellensége, te víz, szaladj el innen
bárhová s a morogva józanoknál
szállj meg. Itt Dionysos él: a színbor.

Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Sat Dec 25, 2004 23:24:46  Quote
Carmen 99 in Hungarian

Mézesszáju Juventius, édes csókot osztani
játékod közben tőled; az ambrosia
nincs olyan édes, mint az a csók volt; ámde utána
megbűnhődtem, mert kérve bocsánatodat,
órákig kínlódtam, akár a keresztrefeszített,
sírásomtól nem lett haragod szelídebb.
Rögtön csókom után bő vízzel mostad az ajkad
s dörzsölted buzgón két kezed ujjaival,
hogy számról valahogy ne ragadjon szádra betegség,
mintha utolsó rongy nyála lehetne azon.
Nem késtél azután átadni kegyetlen Amornak
és minden kínnal sújtani árva fejem,
annyira, hogy csókod számomra nem ambrosiás már,
már sokkal keserűbb, mint a hunyor levele.
Jaj, te ilyen szörnyen törlöd meg a gyönge szerelmet,
tőled több csókot nem lopok én ezután.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Guest
Posted at Tue Dec 28, 2004 10:49:41  Quote
Carmen 4, 6, 12, and 42 in Hungarian

Carmen 4

E kis hajó, mely itt pihen, barátaim,
beszéli, hogy, ha vízreszállt, el is maradt
mögötte mind a többi, egy se volt, amely
legyőzte volna, bár rohant evezve, vagy
vitorlaszárnyon, őt, a szélsebes hajót.
Nem is tagadja ezt a vészes Adria
s a Cyclasok szegélye, egy szigetje sem,
dicső Rhodos s a szörnyű thrák Propontis és
a vad, viharsöpörte Pontus öble sem,
hol ő, a majd hajócska, még ligetke volt,
levélhajú: mivel Cytótus ormain
sűrűbeszédű lombja suttogott sokat.
Meséli, hogy tanúja vagy te, pontusi
Amastris és te is, Cytórus erdeje,
a csúcsodon meredt először, így beszél,
vizedbe mártogatta új lapátait
s urát utána vitte szörnyű tengeren
keresztül, annyi vészen át, akár a jobb,
akár a bal lepelt dagasztva fújt a szél,
s ha kedvező szelet kavarva Juppiter,
kötélzetét feszítve mindakétfelöl,
belékapott; a parti istenek felé
se szállt fohásza, egy se, míg a távoli
vizek felöl e tiszta tóhoz érkezett.
De ez csupán a múlt: szelid magány ölén
öregszik, itt ajánlja föl magát neked,
iker-fi Castor és ki Castor ikre vagy.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 6

Flavius, ki a kedvesed ? Ne volna
csak rút vagy buta nő, Catullusodnak
föltárnád, sose tartanád titokban.
Csakhogy, mit tudom én, miféle ványadt
szajhát tartsz, akiről beszélni szégyelsz.
Mert nem özvegyek éjeid, hiába
hallgatsz így, ha az ágyad elkiáltja,
oly dúsan koszorús, a szír olajtól
illatos, meg a vánkosod, mely oly gyűrt
mindkét oldalon és a reszkető ágy
rengő ingadozása, reccsenése.
Nem tagadhatod ezt le már magad sem.
Miért ? Nem volna a tested íly kiszolgált,
hogyha nem valamely bolond dologtól.
Jó, vagy rossz legyen az, mit elbeszélsz,
mondd csak el: szeretőddel együtt égig
kívánlak fölemelni víg dalomban.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 12

Marrucinus, a balkezed nagyon rossz
dolgot művel: a víg borozgatóknak
kendőit lopod el, ha nem figyelnek.
Jó élcnek hiszed ezt ? te bárgyú, tévedsz:
íztelen dolog és alávalóság.
Nem hiszel nekem ? Íme, itt a bátyád,
Pollio, aki kész fizetni teljes
egy talentumot is, hogy elfeledjék
tolvajlásaid: ő valóban élces
s tud tréfálni, ha tréfa kell. Tehát vagy
sokszáz hendecasyllabusra számíts,
vagy küldd vissza azonnal azt a kendőt,
mely kedves nekem, ám nem önmagáért:
emléktárgy, szeretett barátom adta.
Mert kendőket adott nekem Fabullus
és Veranius is, Hibériából
küldték s most ezeket szeretnem úgy kell,
mint Veraniusom s Fabullusocskám.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 42

Rajta, hendecasyllabus-sereg, most
jertek mind ide, rajta, mindenünnen !
Egy csúfképű ribanc velem bolondját
járatná: nem akarja visszaadni
táblátok. De ti tűritek ? Gyerünk csak,
űzzük őt, követeljük egyre vissza.
Kérditek, ki e nő ? Ki lomha testét
úgy riszálja, ha jár, s ki, mint a gall eb,
nyílt szájjal vigyorog, hisz ismerős ő.
Álljátok körül és kiáltsatok rá:
”Piszkos szajha, te, visszaadd a könyvet,
add már vissza, te csúf ribanc, a könyvet !”
Nem törödsz vele ? Ó, piszok, te, ringyó,
sőt annál is alantasabb, silányabb.
Csakhogy ez nem elég, ha úgysem érünk
el semmit, legalább piruljon el vas
arca ennek a szemtelen szukának:
föl megint, de kiáltsatok nagyobbat:
”Piszkos szajha, te, visszaadd a könyvet,
add már vissza, te csúf ribanc, a könyvet !”
Erre sem hederít, ez is hiába.
Máshogy kell ezután beszélni hozzá,
hátha többre megyünk, kiáltsatok rá:
”Add már vissza, te tiszta szűz, a könyvet !”

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Posted at Tue Jan 11, 2005 12:34:14  Quote
Carmen 30, 31, 32, 33, 34 in Hungarian


Carmen 30

Alfenus, szerető társaidat megcsalod; ez tehát
Hálád ? Kőszívű, mondd, nem könyörülsz drága barátodon ?
Rászedsz engem, eladsz s nem habozol csalni, te hűtlen ?
Kedvelnék a csalók elvetemült tetteit égiek ?
Nem törödsz velem, így hagysz bajaim közt nyomorultan el:
hát most mit tegyenek, mondd, a halandók, kibe bízzanak ?
Hogy hívtál, csalogattál, szívemet kérve, te csalfa, s én
nem láttam veszedelmet, botorul bízva szerettelek.
És most visszavonulsz, tetteidet s csalfa szavad hagyod,
hogy vándor szelek és messzefutó fellegek elvigyék.
A Hűség s az egek nem feledik, mit te felejtesz, a
Hűség bünteti meg vétkeidet, bánni fogod nagyon.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 31

Ó, Sirmio, te gyöngyszemecske minden szép
sziget meg félsziget között, ahányat csak
Neptun tavon vagy óceánokon hordoz,
milyen vidáman, boldogan kereslek föl,
alig hiszek szememnek is, hogy elhagytam
Bithyniát s ma újra látlak épségben.
Mi boldogítobb, mint a gondot elszórni,
mikor kitisztul elgyötört agyunk, messze
földről jövünk meg otthonunkba fáradtan
és annyiszor kívánt ágyunkba fekszünk le ?
Kárpótol összes fáradalmainkért ez.
Szép Sirmio, örülj uradnak, üdvözlégy,
örüljetek ti is, ti lyd habok, szóljon
minden kacaj, mi bennetek van, egyszerre.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 32

Vágyom rád, gyönyörű kis Ipsithillám,
édesem, kicsikém, hivass magadhoz
déltájban pihenésre és vigyázz jól,
hogyha ezt akarod, nehogy bezárja
ajtódat valaki s hiába jőjjek.
El ne menj valahogy te is, maradj csak
otthon és ölelőzz velem kilencszer
egyfolytában. Akármi dolgod is van,
hívj már: mert az ebédemet megettem
s most hanyatt heverek, be jóllakottan !
és átfúrom az ingem és köpenykém.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 33

Fürdőtolvajaink jeles vezére,
jó Vibennius és parázna fattya
(mert apjának a jobbja szennyezettebb
és a gyermek az alfelén falánkabb),
miért nem mennek örökre számkivetve
zord tájékra ? Hiszen lopásaid jól
ismerik; te meg, ifjú, bár kínálod,
szőrős alfeledért garast se kapsz már.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 34

Dianának a hívei,
szűzek s tiszta fiúk vagyunk:
Dianát, nosza szűz fiúk
s lánykák, zengjük e dalban.

Ó, Latónia, legnagyobb
Juppiter deli gyermeke,
Délosban helyezett anyád
szép olajfa tövébe,

hogy minden hegy, a zöldelő
erdő, félreeső liget
és minden zuhogó folyam
árja téged uraljon.

Fájdalmában a nő, ha szül,
szólítgat: te Lucina vagy,
hívnak nagy Triviának is
és fattyú-tüzű Holdnak.

Istennő, te a hónapok
sodrán éves utad rovod
és a ronda szerény lakát
terméssel te rakod meg.

Légy bármely neveden, melyet
kedvelsz, szent; a ahogy eddig is
megtetted vala, Romulus
népét áldva segítsd meg.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Fri Jan 14, 2005 14:58:31  Quote
Carmen 43, 71, 72, 73, 74, 81, 82 in Hungarian

Carmen 43

Üdvözlégy te leány, te nem kis orrú,
nem kis lábú, nem éjszínű szemű, sem
hosszú ujjú, se nyáltalan pofájú,
és nem szellemes, ó, te, formiaei
tékozló szeretője. És terólad
a provincia azt regéli, szép vagy ?
Lesbiám veled összemérni képes ?
Ó, szellemtelen és bolond e század !

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 71

Hogyha gonosz bakszag sújtott már egykor akárkit,
vagy volt, kit méltán lomha podagra gyötört,
mindkét bajt megkapta vetélytársad csodaképpen
tőled, mert ott hál mindig a fekhelyeden.
Ám valahányszor hál, mindkettő meghal a kíntól,
szagtól szenved a lány, ő a podagra miatt.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 72

Azt mondtad nekem és nem is egyszer, Lesbia, hogy csak
rám vágysz, még Jupitert sem teszed énelibém.
Ó, be szerettelek akkor, nemcsak mint szerető, de
mint ahogy atyja fiát, vagy vejeit szereti.
Most már ismerlek, s bár csak még jobban emészt a
tűz, mégis gyatrább vagy nekem és kevesebb.
Hogy lehet ez ? - kérded. Mivel ily bántás a szerelmet
szítja, de elpusztul tőle a jóakarat.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 73

Többé már ne akard, hogy bárkit jóakaratra
indítsok jótett, vagy köszönetre, hiszen
hálátlan feladat jót tenni, nem ér soha semmit,
sőt még rossz vért is szül, meg is árt, ahogyan
árt nekem is, mert senkisem üldöz, mar hevesebben,
mint kinek én voltam drága barátja csupán.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 74

Gelliusunk hallotta, hogyan szíd bácsija folyton
minden csábítót és fecsegő szeretőt.
Mert a szigortól félt, hát épp nagybátyja nejével
hált, ez használt s most bácsija Harpokratés.
Íme elérte, amit kívánt, mert most ha a bácsit
szájonnyomná, még arra se volna szava.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 81

Egy sem akadt hát, drága Juventius, ily sokaságból
kellemesebb fickó, kit kegyeidbe fogadj,
mint nyavalyáslevegőjű Pisaurumból bearanyzott,
sápadt bálványnál vértelenebb szeretőd,
kit szíveden hordasz, kit nálam többrebecsülni
mersz és azt se tudod, mekkora bűn ez a tett.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 82

Hogyha Catullus két szeme fényét hála fejében,
Quintius, óhajtod, vagy, mi talán becsesebb,
hát ne akard elvenni, mi sokkal több a szeménél,
vagy másnál, aminél még szemefénye se több.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Mon Jan 17, 2005 22:27:12  Quote
Carmen 76, 77, 78, 78b, 79, 84, and 86 in Hungarian

Carmen 76

Visszatekintve ha bármi örömre talál, aki tudja,
hogy mindig jó volt és kegyes életet élt,
meg nem szegte a szent hűséget, az isteneket sem
hívta tanúnak, míg álnokul esküdözött,
akkor néked hosszú öregségedre, Catullus,
számtalan ily örömöt őriz e rossz szerelem,
mert ami jót szóval, tettel végezhet akárki,
mind elvégezték tetteid és szavaid;
s kárbaveszett az egész, mert mert hálátlanszívű kapta.
Miért is kínoznád hát ezután magadat ?
Elszántan miért nem ragadod ki magad nyavalyádból,
szemben az istennel miért vagy ilyen nyomorult ?
Szörnyű nehéz mindjárt elvetni a hosszú szerelmet,
szörnyű nehéz, de neked nincs habozásra időd.
Nincs más orvosság, ezt kell vele véghezvinned:
ezt tedd, hogyha lehet, s hogyha nem, akkor is ezt.
Ó, ha ti megkönyörültök az emberen, istenek, és ha
küldtetek égi segélyt már a halál küszöbén,
nézzetek énrám is, nyomorultra: ha jámborul éltem,
rántsatok el gyászos végveszedelem elől.
Jaj, minden tagomat zsibbadság szállja meg orvul,
s keblemből emiatt minden öröm kiszökött.
Többé már nem is azt kérem, hogy visszaszeressen,
vagy, mit amúgysem akar, tisztaerényű legyen.
Élni kívánok már s e sötét kórtól szabadulni.
Istenek, adjátok meg kegyes életemért.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 77

Rufus, hasztalanul hittem, hogy jóakaróm vagy
(hasztalanul ? nagy s csúf árat is adtam ezért),
szívemhez lopakodtál s aztán minden erőmet
fölperzselted, jaj, minden igaz javamat
eltépted tőlem, te kegyetlen méreg, az élet
mérge, barátságunk végzete, csalfa barát.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 78

Gallus egyik testvérének gyönyörű felesége,
másiknak kedves, szép fiatal fia van.
Gallus jó ember s édes szerelemre vezérli
őket, háljon szép asszony a szép fiúval.
Gallus tökkelütött, nem látja, hogy asszonya is van
s hogy kell nagybácsit csalni, csak arra tanít.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 78b

Az bosszant csak most, hogy tiszta leány ajakára
kented rút nyálad, csakhogy ezért a jövő
századok ismernek majd, így bűnhödsz: szakadatlan
hordja a vénasszony Hír nyavalyás nevedet.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 79

Lesbius oly szép. S miért ne ? Catullus, nálad e szépet
s nemzetségednél Lesbia jobb szereti.
Mégis eladhat e szép fiú téged is és rokonod mind,
hogyha, ki ismeri őt, csókot adott neki már.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 84

Khéjt mond Arriusunk, ha kéjről szólani kíván,
tőrbecsalást nem mond, tőhbecsalást szívesen;
s nyilván azt gondolja, hogy őt mindenki csodálja
szörnyen hangsúlyos tőhbecsalásaiért.
Gondolom: anyja is így mondotta s Líber, a bátyja
és anyjának idős apja is, anyja is így.
Minden fül fölüdült, mikor elküldték Syriába:
tiszta szavak szálltak könnyedén és szelíden,
szörnyű beszédétől nem kellett tartani többé;
s egyszer csak rémes hír üti meg füleink:
Arriusunk a ión tenger hullámain átkelt,
s most a szegény tenger már nem ión, de hión.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 86

Quintia soknak szép. Hisz bőre fehér, az alakja
szép magas, úgy látom: mindez igaz, de külön;
s mégsem szép az egész, mert nincs báj benne, ilyen nagy
testben nincs egy csöpp kellem, unalmas ezért.
Lesbia szép, hisz egészben szép, és egymaga minden
asszonytól minden kellemet elragadott.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Jan 19, 2005 19:06:24  Quote
Carmen 56, 57, 110 and 111 in Hungarian

Carmen 56

Ó mily furcsa eset, Cato, be furcsa !
megfülelni méltó s megkacagni !
Amennyit csak akarsz, nevess Catullon,
Ó mert furcsa eset, Cato, de furcsa !
Egy kölyköt kapok épp rajt egy leánnyal:
Vénus megsegit, és husáng hijában
mindjárt a magaméval döngetém el.

(Translated by Csengeri János)


Carmen 57

Összeillik a két parázna szépen,
Caesar és ez a fajtalan Mamurra.
Nem csodálom: a lelke mélye mocskos
mindkettőnek, a formiaei és a
csúfos római bélyeget lemosni
nem tudják: betegek, valódi ikrek,
egy ágyban nevelődtek, egyikük sem
vágyik jobban a kéjre, mint a másik,
mindkettő buja nők kegyét vadássza.
Összeillik a két parázna szépen.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 110

Aufíléna, becsüljük a jó szeretőt, ki a pénzért
megteszi azt, amiért kapta; te csak hitegetsz
s aztán rászedsz engem, csalfa vagy; adni nem adsz, de
vinni viszel, látod, csúf ez a tett nagyonis.
Mert ki megadja, derék, s aki meg sem ígéri, erényes,
Aufíléna, de mert áradat elfogadod
és aztán megcsalsz, rosszabb vagy, mint az utolsó
fösvény szajha, ki már végleg eladta magát.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 111

Aufíléna, ki férjével megelégszik, a legszebb
hírt nyeri el mindig, mit csak elérhet a nő:
ámde akárkivel is sokkal jobb összefeküdnöd,
mint nagybátyádtól szülni kisöccseidet.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Fri Jan 21, 2005 17:32:35  Quote
Carmen 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 and 107 in Hungarian

Carmen 100

Caaelius Aufílénust, Quintius Aufílénát
kergeti, mindkettő dísze Verona remek
ifjúságának, s nővért szeret egyik, a másik
fívért; mint mondják: íme a célratörés
így testvéri. Melyiknek kedvezzek ? Neked, édes
Caeliusom, mert míg marta velőmet a nagy,
vészes láng, a barátságod hű volt s egyedüli.
Fel hát, Caeliusom, légy sikeres szerető.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 101

Sok nép országán, sok tengeren át idejöttem,
testvérem, szomorú sírod elé, hogy a sír
végadományát átadjam neked és a te néma
hamvadhoz szóljak, bárha haszontalanul,
mert te magad nem vagy velem, elragadott a kegyetlen
sors, jaj, testvérem, mennyire jogtalanul.
Mégis ajándékom, melyet most, ősi szokáshoz
híven hoztam s bús sírodon elhelyezek,
vedd át, könnyeim öntözték, testvéri siralmam,
s búcsút mondok most, áldjon örökre az ég.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 102

Hallgatag emberrel ha közölt már drága barátja,
ismert, hű társsal bármit a titkaiból,
meglátod Cornéliusom, hogy ilyen vagyok én is,
bízz bennem, hidd el: Harpokratés leszek én.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 103

Vagy megadod tízezer sestertiusom, nosza, Síló,
s légy azután bármíly szemtelen is, pimasz is:
vagy ha a pénz fekszik szíveden, ne akarj ugyanakkor
lenni kerítő is, szemtelen is, pimasz is.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 104

Róla beszélnék rosszat, a kedvesről, aki nékem
sokkal drágább, mint két szemem ? Elhiszed ezt ?
Nem tettem; nem imádnám romlásig, ha tehetném:
csak te vagy és Tappo az, ki a bajt keveri.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 105

Mentula, lám, Helikónra akar felmászni: a Múzsák
vasvillával ütik s fejjel esik le szegény.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 106

Szép ifjút aki lát kikiáltó oldala mellett,
róla mi mást higgyen, mint hogy eladja magát ?

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 107

Volt, aki vágyódott, de reményeveszetten esengett,
s vágya betelt mégis ? Mert ez a szív öröme.
Így ülök most én is, Lesbia, kedvem aranynál
drágább, mert itt vagy, mert ki után a remény
vígasza nélkül sóvárogtam, kedvesem, újra
hozzámjössz, önként. Tiszta fehér jegy&#369; nap !
Van, ki szerencsésebb nálam, vagy van gyönyör&#369;ség,
mely több ennél ? Tud mondani bárki ilyet ?

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Thu Jan 27, 2005 19:52:12  Quote
Carmen 88, 89, 90, 91, 92 and 94 in Hungarian

Carmen 88

Mit tesz, Gellius, az, ki az anyjával s a húgával
meztelenül virraszt s vétkezik éjjeleken ?
Mit, ki a nagybátyját megfosztja a hitvesi jogtól ?
mit tesz, Gellius, ez s mekkora bűnt követ el ?
Oly nagyot, ó, hogy még Téthys sem mossa le róla,
sem nimfák atyja, bővizű Ókeanus:
mert nincs is vétek súlyosabb számodra, de akkor
sem, ha lesúnyt fejjel tenmagadat bekapod.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 89

Gellius oly karcsú ! S miért is ne ? Hiszen virul anyja,
életerős, bájos húga is oly gyönyörű,
bátyja derék, jeles úr s a rokonság telve leánnyal
s így nem hagy vele fel semmikor: egyre sovány.
Mert, ki nem illet mást, csak a tiltottat, kitalálod,
hogy miért fogy makacsul, száz oka van, nem is egy.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 90

Mágus légyen a sarja tilos viszonyodnak anyáddal,
Gellius, és tudjon perzsa varázs-szavakat:
mert, ha igaz lehet az, mit a perzsák fattyúhitükkel
hisznek; ilyen nászból nem születik soha más,
kedvelt himnusszal szolgálja az isteneket majd,
oltár lángja felett sütve kövér beleket.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 91

Gellius, azt hittem, hogy hozzám ebben a vészes,
szürnyű szerelmemben hű leszel és egyenes,
nem minthogyha hitem lett volna, hogy állhatatos vagy
s bármi gyalázattól visszafogod magadat,
csak, mivel úgy láttam, hogy néked anyád se, húgod se
az, ki miatt szívemet marta e nagy szerelem.
És noha összekerültünk már mi is éppen elégszer,
mégsem hittem, hogy néked ez oknak elég.
Ám te elégnek tartottad, mert minden alantas,
elfajzott tettben megleled élvezeted.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 92

Lesbia egyre csak engem szíd, rólam gonoszul szól
folyton: vesszek hát, hogyha nem értem eped.
Hogy miért gondolom ezt ? mivel így vagyok én is: örökké
átkozom és vesszek, hogyha nem őt szeretem.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 94

Mentula. himringyó. Himringyó fasz ? Az bizony, ily
névvel, mondják is: a fazék is átveszi a főzelék ízét.

(Translated by Tuka Gábor)
Gagyi
Guest
Posted at Fri Feb 11, 2005 15:43:07  Quote
Carmen 14, 14b, 95 and 95b in Hungarian

Carmen 14

Drágább, mint a szemem világa csak ne
volnál, Calvusom, én e küldeményért
gyűlölnélek, ahogy Vatinius tud
csak gyűlölni: mi szó, mi tett a vétkem,
hogy vesztemre te ennyi gyatra költőt
küldesz ? Ügyfeledet, ki íly sok ádáz
verset varrt a nyakadba, sújtsa átkom.
Hogyha meg neked ezt az új s kiváló
holmit Sulla, a litterátor adta,
nem bánkodom, öröm fog el, mivelhogy
fáradságod egész hiába nem volt.
Borzasztó ez a könyv, az istenekre !
s elküldted, csak azért, Catullusodnak,
hogy meghaljon, amint kezébe kapja,
épp a legragyogóbb napon: Saturnus
ünnepén ! De megállj, ravasz, ha virrad,
rögtön elrohanok s az árusoknak
polcáról csupa Caesiust, Aquínust,
Suffénust szedek össze, mind e mérget
elküldöm neked, így lakolsz, barátom.
S közben menjetek el, sietve, honnan
csámpás lábatok elhozott idáig,
századunk nyavalyái, szörnyű költők.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 14 b

Hogyha tán a jövőben egynéhányan
léhaságaim olvasói lesztek
s nem borzadtok a műveimhez érni,
…………………

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 95

Cinnám Zmyrnáját láthatjuk végre: kilenc tél
és aratás múltán végre kiadta művét,
míg Hortensius ötszázezret is ad ki egy évben,
………………
Útja során ez a Zmyrna eléri a Satrachus árját
s forgatják majd ősz távoli századok is.
Meghal a Pó partján Volusius műve azonnal
és gyakran lesz ott kis halak öltözete.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 95 b

Drága barátom kis könyvét szívembe fogadtam,
hadd kedvelje a nép Antimachost s a dagályt.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Posted at Wed Feb 16, 2005 18:28:17  Quote
Carmen 14, 14b, 95, 95b, 97 and 98 in Hungarian

Carmen 14

Drágább, mint a szemem világa csak ne
volnál, Calvusom, én e küldeményért
gyűlölnélek, ahogy Vatinius tud
csak gyűlölni: mi szó, mi tett a vétkem,
hogy vesztemre te ennyi gyatra költőt
küldesz ? Ügyfeledet, ki íly sok ádáz
verset varrt a nyakadba, sújtsa átkom.
Hogyha meg neked ezt az új s kiváló
holmit Sulla, a litterátor adta,
nem bánkodom, öröm fog el, mivelhogy
fáradságod egész hiába nem volt.
Borzasztó ez a könyv, az istenekre !
s elküldted, csak azért, Catullusodnak,
hogy meghaljon, amint kezébe kapja,
épp a legragyogóbb napon: Saturnus
ünnepén ! De megállj, ravasz, ha virrad,
rögtön elrohanok s az árusoknak
polcáról csupa Caesiust, Aquínust,
Suffénust szedek össze, mind e mérget
elküldöm neked, így lakolsz, barátom.
S közben menjetek el, sietve, honnan
csámpás lábatok elhozott idáig,
századunk nyavalyái, szörnyű költők.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 14 b

Hogyha tán a jövőben egynéhányan
léhaságaim olvasói lesztek
s nem borzadtok a műveimhez érni,
…………………

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 95

Cinnám Zmyrnáját láthatjuk végre: kilenc tél
és aratás múltán végre kiadta művét,
míg Hortensius ötszázezret is ad ki egy évben,
………………
Útja során ez a Zmyrna eléri a Satrachus árját
s forgatják majd ősz távoli századok is.
Meghal a Pó partján Volusius műve azonnal
és gyakran lesz ott kis halak öltözete.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 95 b

Drága barátom kis könyvét szívembe fogadtam,
hadd kedvelje a nép Antimachost s a dagályt.


Carmen 97

Vallom, hogy mindegy (másképp ne szeressen az ég sem):
Aemiliust száján vagy fenekén szagolom.
Mert az nem tisztább és tisztátalanabb ez,
vagy lehet úgy: tisztább és kellemesebb feneke,
mert foga nincs: hatláb nagy foggal tömve a szája,
s ínye akárcsak a nyűtt, ócska szekér huzata,
míg nevetése vigyor, nyáron nyílása a nőstény
öszvérnek, ha vizel, láthatod, éppenilyen.
Sok lányt megprütyköl, s mindenhol játssza a szépet.
Hát a malomba, szamár lába alá vele már !
Mert aki nő az ilyenhez hozzáér csak egy ujjal,
még a beteg hóhér seggibe is belenyal.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 98

Joggal mondjuk el azt rólad, mit a nagy fecsegőkről
s bárgyúkról szoktunk mondani, Victiusom.
Roppant nyelveddel jól tudnál alkalomadtán
rongyos bocskorokat nyalni, meg alfeleket.
Azt akarod, hogy pusztuljunk el mind ? Ez a vágyad ?
nyisd ki a szád: tüstént teljesedik, mit akarsz.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Wed Feb 16, 2005 18:31:51  Quote
Hungarian is a ISO 8859-2 (Latin-2) Character Set
Gagyi
Gagyi
Posted at Fri Mar 04, 2005 21:16:11  Quote
Carmen 14 in Hungarian

Drágább, mint a szemem világa csak ne
volnál, Calvusom, én e küldeményért
gyűlölnélek, ahogy Vatinius tud
csak gyűlölni: mi szó, mi tett a vétkem,
hogy vesztemre te ennyi gyatra költőt
küldesz ? Ügyfeledet, ki íly sok ádáz
verset varrt a nyakadba, sújtsa átkom.
Hogyha meg neked ezt az új s kiváló
holmit Sulla, a litterátor adta,
nem bánkodom, öröm fog el, mivelhogy
fáradságod egész hiába nem volt.
Borzasztó ez a könyv, az istenekre !
s elküldted, csak azért, Catullusodnak,
hogy meghaljon, amint kezébe kapja,
épp a legragyogóbb napon: Saturnus
ünnepén ! De megállj, ravasz, ha virrad,
rögtön elrohanok s az árusoknak
polcáról csupa Caesiust, Aquínust,
Suffénust szedek össze, mind e mérget
elküldöm neked, így lakolsz, barátom.
S közben menjetek el, sietve, honnan
csámpás lábatok elhozott idáig,
századunk nyavalyái, szörnyű költők.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Fri Apr 15, 2005 13:48:02  Quote
Hi,
vil you add nr. 14 in Hungarian ?

Greetings G.
Gagyi
Rudy Negenborn
Posted at Thu Apr 28, 2005 23:01:39  Quote
Yes, sorry it took a while, but I finally added it here!
Site manager
Gagyi
Posted at Mon Aug 01, 2005 23:54:10  Quote
Carmen 14 and 14b in Hungarian is not correct. Correctly is:

Carmen 14

Drágább, mint a szemem világa csak ne
volnál, Calvusom, én e küldeményért
gyűlölnélek, ahogy Vatinius tud
csak gyűlölni: mi szó, mi tett a vétkem,
hogy vesztemre te ennyi gyatra költőt
küldesz ? Ügyfeledet, ki íly sok ádáz
verset varrt a nyakadba, sújtsa átkom.
Hogyha meg neked ezt az új s kiváló
holmit Sulla, a litterátor adta,
nem bánkodom, öröm fog el, mivelhogy
fáradságod egész hiába nem volt.
Borzasztó ez a könyv, az istenekre !
s elküldted, csak azért, Catullusodnak,
hogy meghaljon, amint kezébe kapja,
épp a legragyogóbb napon: Saturnus
ünnepén ! De megállj, ravasz, ha virrad,
rögtön elrohanok s az árusoknak
polcáról csupa Caesiust, Aquínust,
Suffénust szedek össze, mind e mérget
elküldöm neked, így lakolsz, barátom.
S közben menjetek el, sietve, honnan
csámpás lábatok elhozott idáig,
századunk nyavalyái, szörnyű költők.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 14 b

Hogyha tán a jövőben egynéhányan
léhaságaim olvasói lesztek
s nem borzadtok a műveimhez érni,
…………………

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Sat Aug 06, 2005 23:33:06  Quote
Carmina 15 in Hungarian

Rádbízom magam és szerelmem éppúgy,
ó Aurelius, és csak arra kérlek,
hogyha már valamit te is kívántál
tisztán tartani, ezt a gyermeket most
őrizd meg nekem és vigyázz reá jól.
Nem mondom, hogy a nép miatt: azoktól
nem tartok soha, kik saját ügyükben
lótnak-futnak az utakon, de tőled
félek és a te szörnyeteg rudadtól,
mely jó s rossz fiút egyaránt ijesztget.
Vidd azt arra, amerre tetszik, úgyis
készen áll mindig, ha kimégy. Szerényen
kérlek, hogy csak ez egy fiút kíméld meg.
Mert ha rosszakarat s vak őrület még
oly nagy bűnbe sodorna téged, álnok,
hogy megbántsad az én fejem csalárdul,
jaj, akkor, te szegény, te szörnyűsorsú,
lábad szétvonatik s a tárt kapun majd
retkek rontanak és halak keresztül !

(Translated by Devecseri Gábor)

(Please, don’t forget Carmina 14 and 14b rightly – see my previous letter)
Gagyi
Gagyi
Posted at Fri Nov 04, 2005 10:25:26  Quote
Carmen 16

Majd alul-fölül érzitek, ti fickók,
rongy Aurelius és parázna társa:
Furius, kik a verseim miatt, mert
kissé pajkosak, engem is puhánynak
véltek. Mert a kegyes poéta légyen
tiszta és ne a költeménye, arra
nincs szükség: sava-borsa éppen akkor
van, ha csíntalan és nem oly szemérmes
és a kéjre fölingerelni képes:
nem kis gyermekeket, de azt, ki szõrõs
s föl sem tudja emelni lomha tagját.
S míg olvastok ezernyi csókjaimról,
Azt, hogy férfi vagyok, nem értitek meg ?
Majd alul-fölül érzitek, ti fickók.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Mon Nov 14, 2005 11:28:57  Quote
Carmen 17

Ó, Colonia, hagy hidat kívánsz, ünnepi táncod
ropni, mert a te meglevõ kis hidad nagyon ingó
deszkalábakon áll s nagyon korhadt már a gerenda,
félsz, hogy összerogy és a tó mély ölébe hanyatlik;
hát legyen hidad és miként óhajtod, legyen oly jó,
járják bár Salisubsilus táncát rajta, erõsen
álljon, hogyha elõsegítsz egy tréfát örömömre:
Kívánom, hogy egy ismerõs polgártársam e hídról
pottyanjon le a mélybe és fejjel hulljon a sárba,
csak tedd meg, hogy ez ott legyen, hol bûzös mocsaradnak
tág örvénye legundokabb s legmélyebbre sodorja.
Szörnyen ostoba ember õ, bölcsebb nála az apja
karján ringva elaltatott kétéves csecsemõ is.
Mert elvett feleségül egy bimbózó fiatal lányt -
édesebb ez a kisleány gyöngéd kis gödölyénél,
jobban kéne vigyázni rá, mint szõlõre, ha érett -
õ meg játszani hagyja és azt sem bánja, hová megy,
férfiként se viselkedik, csak, mint egér az árok
mélyén, béna, ha már ligur bárd döntötte a földre,
s úgy hat rá az egész világ, mintha rajta se volna.
Éppilyen, csupa bambaság, nem lát, hallani sem hall,
s arról, hogy maga is van-é, vagy nincs, sincs tudomása.
Most hát fejjel elõre csak hulljon vízbe hidadról,
(tompa együgyüsége tán fölriadva elillan)
szennyes, súlyos iszapba és hagyja el tunya lelkét,
úgy, mint vaspapucsát makacs nyúlós sárban az öszvér.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 21

Ó, Aurelius, éhezések atyja,
annak, mely ma van, annak is, mi volt és
annak mind, ami még csak eljön egykor,
kívánnál szeretõmre dõlni rútul.
S nem titkon, hiszen egyre csak nyomában
csellengsz, vele játszol, oldalán csüngsz
s kísérted, de hiába, cselszövõ, mert
téged én, megelõzve, meggyalázlak.
Nem szólnék, ha degesz hasat viselnél:
az bánt csak, hogy a gyermek éhezést és
szomjazást tanul így, csak ez ragad rá.
Hát míg szárazon elviszed, maradj el,
mert ha nem, biz a szájadon gyalázlak.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Tue Aug 22, 2006 11:48:24  Quote
Carmen 22

Varus barátom, ismered jól Suffénust,
ki bájosan cseveg, s olyan nagyon mûvelt,
s ki verset is gyárt és a többi költõnél
termékenyebb: tízezret is, ha nem többet
végig leírt már, gondolom, s nem is holmi
ringy-rongy papírra, nem, hanem nagyon pompás
anyagra: új a könyve, új a rúd és szép
piros zsinorja van, csiszolta horzskõvel,
meghúzta ólommal sorát. De olvasd csak,
s e mûvelt és finom Suffénus, úgy látod,
csak kecskepásztor, vagy kapás, ilyen szörnyen
megváltozott. Mi légyen ez ? Ki csak nemrég
még ötletes világfi volt, vagy annál több,
bizony sületlenebb a sült parasztnál is,
ha versbe fog, de mégse boldogabb máskor,
mint akkor, hogyha verset ír: miként örvend
s milyen nagyon csodálja önmagát érte.
Így tévedünk mi is bizony, s oly ember nincs,
ki egybe-másba nem lehetne Suffénus.
Saját hibáját senki nincs, ki nem hordja:
De biz batyunk hátsó felét sosem látjuk.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
Gagyi
Posted at Sun Oct 22, 2006 15:17:08  Quote
Carmen 23, 35, and 36 in Hungarian

Carmen 23

Pénzed nincs soha, nincs neked cseléded,
Furius, de poloska sincs, se pók, sem
tûzhely nálatok, ám apád, az ott van
mostoháddal: az õ foguk keményen
rágja szét a kovát is; oly kiváló
életed van ! Olyan derûs apád és
seprõnyél-felesége. Nem csodálom:
egyiktek se beteg s a gyomrotok jól
õröl és soha, semmitõl se féltek.
Tûzvész nem fenyeget, se házbeomlás,
sem tolvaj, sem egyéb veszély, se méreg.
S még hozzá: a szarú nem oly kemény és
száraz, mint a ti testetek, hidegtõl,
naptól és a tömérdek éhezéstõl.
Szárazabb nem akad. Tehát miért ne
volnál boldog ? Az orrfolyás se bánthat,
izzadság se gyötõr, hurut se, nyál se.
Tiszta vagy. De a tisztasághoz is tedd
hozzá, hogy feneked ragyog, miként a
sótartó, sohasem kakálsz egy évben
tíznél többször, az is kemény, keményebb,
mint a bab s a kavics, ha ujjaid közt
morzsolod, se kaparsz kezedre szennyet.
Hát íly szép a te életed, barátom,
Furius, ne becsüld le jószerencséd
s mert íly boldogan élsz, ne kérd ezentúl,
mint eddig, soha már a száz ezüstöt.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 35

Gyöngédversû barátomat keresd föl
kérlek, Caeciliust, papyrus, és hívd
Veronába sietve, hagyja Comum
városát, meg a Lariust is el már,
mert vágyom nagyon egy közös barátunk
tervét vele közölni. S így, ha bölcs lesz,
falni fogja az utat, akkor is, ha
százszorszép szeretõje tartja vissza,
két karját a nyakára fûzve százszor
kéri, hogy ne siessen, ott ne hagyja;
az, ki most – ha a hír igaz – szerelmes,
õt imádja heves szerelmi lánggal,
mert olvasta szegény leány a fennen
kezdett ”Dindymus Asszonyá”-t, s azóta
legbelsõ velejét a tûz emészti.
Szapphónál okosabb leány, megértelek,
mert hát Caecilius valóban édes
hangon kezdte meg azt a költeményét.

(Translated by Devecseri Gábor)


Carmen 36

“Évkönyvek”, Volusius-írta szar könyv,
váltsd be, mit szeretöm a szent Venusnak
s Cupidonak ígért. Igérte, hogy – ha
visszatérek ölébe, és kezem már
gyilkos jambusokat sosem rezegtet –
Héphaistosra ruházva, legsilányabb
költõnk mûvei legjavát a tûzben,
átkozott fahasábokon kivégzi.
S látta már szeretöm a legsilányabb
ez, s ezt adja a játszi isteneknek.
Most hát, ó, ki a kék vizek leánya
vagy s szent Cyprus ölében, Óriában
s Ankónban lakozol s a náddal ékes
Knídosban s Amathusban és ki Golgoit
kedveled s fogadód az Adriának
partján Durachium – ha nem találod
íztelennek ígéretét: fogadd el.
Közben, tûzbe veled, te durvasággal
megrakott, faragatlan és izetlen
“Évkönyvek”, Volusius-írta szar könyv.

(Translated by Devecseri Gábor)
Gagyi
 


  � copyright 1995-2010 by Rudy Negenborn
   Nedstat